Litteraturförteckning
Några av de viktigaste revisionistiska publikationerna

Butz, Arthur: The Hoax of the Twentieth Century. Historical Review Press, 19 Madeira Place, Brighton, England, 1976. En mästerlig studie över hur århundradets bedrägeri uppstått. Gäller än idag som revisionistiskt standardverk.

Gauss, Ernst: Vorlesungen über Zeitgeschichte. Grabert 1993. Mycket pretentiös bok i föreläsningsform. Behandlar "förintelsen" framför allt från teknisk och kemisk ståndpunkt. Många illustrationer.

Graf, Jürgen: Der Holocaust-Schwindel. Guideon Burg Verlag, Postfach 4009, Basel, Schweiz. Den längre versionen av föreliggande bok. Utförligt dokumenterad sammanfattning, i journalistisk-undersökande stil, av de revisionistiska argumenten på 1993 års ståndpunkt. Med en inledning av professor Robert Faurisson.

Rudolf, Germar: Gutachten über die Bildung und Nachweisbarkeit von Cyanidverbindungen in den "Gaskammern" von Auschwitz. Kan erhållas från Cromwell Press, 27 Old Gloucester Street, London. Rent naturvetenskapligt utlåtande. Behandlar ovanligt detaljerat de kemiska och fysikaliska aspekterna på gaskammarfrågan.

Sanning, Walter: Die Auflösung. Grabert 1983. Banbrytande demografisk studie över vart de "försvunna" judarna tog vägen.

Stäglich, Wilhelm: Der Auschwitz-Mythos. Förbjuden i Förbundsrepubliken, kan erhållas från "Courrier du Continent" (Postfach 2428, CH-1002 Lausanne, Schweiz. Den bästa boken om Auschwitz. Med en briljant analys av Auschwitz-processen i Frankfurt.

Thion, Serge: Vérité historique or vérité politique? La Vieille Taupe 1980. Det mest betydande revisionistiska verket på franska språket. Behandlar "fallet Faurisson" och inleder som första bok över huvud taget diskussionen om de tekniskt omöjliga i de påstådda gasningarna.

Vogt, Arthur: Der Holocaust - Legende oder Realität? Denna broschyr lämpar sig utmärkt som inledning till ämnet. Den bygger på texten till ett föredrag som hölls 1991 vid ett seminarium i Nürnberg och kan beställas från Guideon Burg Verlag, Postfach, CH-4009 Basel, Schweiz.

Westphal, Karl u.a.: Die ZEIT lügt! Grundlig vederläggning av en propagandaserie som trycktes 1992 i tidskriften Die ZEIT. Med fullständig återgivning av de artiklar som vederläggs. Kan erhållas från Remer und Heipke, Postfach 1310, D-8730 Bad Kissingen, Tyskland.

Vidare rekommenderar vi läsning av följande tidskrifter:

Journal of Historical Review. Institute for Historical Review, PO Box 2739, Newport Beach, CA 92659, USA.

Historische Tatsachen. Verlag für Volkstum und Zeitgeschichte, 3D-4793 Vlotho/Weser, Tyskland.

Den engelska utgåvan av Leuchter-rapporten kan erhållas från Institute for Historical Review, USA, eller från Historical Review Press, England. En förkortad tysk översättning trycktes i nr 36 av Historische Tatsachen men blev förbjuden av Förbundsrepublikens regering. Häftet kan beställas från Historical Review Press.

Som komplement några standardverk av den exterministiska riktningen:

Benz, Wolfgang (Hg.): Dimension des Völkermordes. Oldenburg, 1991.

Hilberg, Raul: Die Vernichtung der europäischen Juden. Fischer Taschenbuch Verlag 1990.

Jäckel, Eberhard (Hg.): Enzyklopädie des Holocaust. 3 volymer. Argon-Verlag 1992.

Kogon, E./Langbein, H./Rückerl, A.: Nationalsozialistiche Massentötungen durch Giftgas. Fischer Taschenbuch Verlag 1989.

DEN SOM INTE VILL LÄSA, SKALL TIGA!


Previous Chapter
Back to Table of Content
Back to Archive