Förintelsen skärskådad

Ögonvittnesuppgifter kontra naturlagar

Jürgen Graf


Och om alla de andra lögner som partiet stadfäst blev godtagna – om alla berättelserna löd lika – skulle lögnen gå till historien och bli sanning.

George Orwell, 1984


Till Robert Faurisson och Wilhelm Stäglich till minne av mötet den 20-21 september 1992 i Badenweiler.


Innehållsförteckning

Förord 7

 1. Det enda tabut 10
 2. Revisionisterna 10
 3. Är det alls möjligt att tvivla på förintelsen? 11
 4. Hur etablissemangets historiker reagerar på revisionismen 12
 5. Förföljelse i stället för dialog 12
 6. Varför de utrotningstroende skyr dialogen 13
 7. Förnekar revisionisterna judeförföljelserna under Hitler? 14
 8. Vad menade nazisterna med "den slutgiltiga lösningen av judefrågan"? 15
 9. Koncentrationslägren 17
 10. Massakrerna vid östfronten 21
 11. Varför hittade segrarmakterna på förintelsen och gaskamrarna utöver de verkliga tyska illdåden? 22
 12. Den officiella bilden av förintelsen 23
 13. Avsaknaden av varje dokument om förintelsen 24
 14. Historieförfalskarklickens akilleshäl 25
 15. Gaskamrarna i USA 27
 16. Zyklon B och de tyska avlusningskamrarna 28
 17. Tre kronvittnen från Auschwitz 29
 18. Var naturlagarna upphävda åren 1941-1944? 33
 19. Leuchters utlåtande 35
 20. Den osynliga elefanten 38
 21. Ytterligare bevis 40
 22. Förintelsen – krigspropaganda! 40
 23. Herr Elie Wiesels bränngropar 42
 24. Spökförintelselägret Belzec 43
 25. Treblinka-vansinnet 49
 26. Gaskamrarna i Majdanek – inga eller sju? 52
 27. De rikstyska gaskamrarna 52
 28. Hur Auschwitz-lögnen uppstod 55
 29. Hitler-citat som "bevis" för förintelsen 58
 30. Nürnberg-rättegången 59
 31. De västtyska koncentrationslägerprocesserna 62
 32. Frank Walus och Ivan Demjanjuk 65
 33. Vad judar som "överlevt förintelsen" berättar 66
 34. Var finns de "försvunna" miljonerna? 72
 35. Upplösningen 74
 36. Talet sex miljoner 74
 37. Det demografiska problemets lösning ligger i Sovjetunionen 76
 38. Enskilda öden 77
 39. Steinbergs släktträff 79
 40. För folkomfostrarna räckte det inte med en förintelse 80
 41. Robert Faurissons omdöme om förintelselegenden 81
 42. "Hur tjänar man miljoner på att berätta sagor?" 81
 43. Varför fruktar det tyska och österrikiska etablissemanget den historiska sanningen som djävulen vigvattnet? 83
 44. Varför har makthavarna och opinionsbildarna i de västliga mokratierna intresse av att lögnen fortlever? 84
 45. Varför tror så gott som alla icke-delaktiga på förintelsen? 84
 46. Är det av ondo för majoriteten judar att förintelselögnen upphör? 84
 47. Varför måste vi övervinna förintelselögnen? 85
 48. Kan århundradets bedrägeri överleva århundradet? 85
 49. Tron på förintelsen – 1900-talets motsvarighet till tron på häxor 86
Tillägg: 16 frågor till de utrotningstroende 88
Litteraturförteckning 92

Tyska originalets titel: Der Holocaust auf dem Prüfstand – Augenzeugenberichte versus Naturgesetze; Guideon Burg Verlag, Basel 1993


Förord
Back to Archive